logo-nrv-de-doorslag

Reglementen

 

Hieronder vind je belangrijke documenten, zoals de statuten en huishoudelijk reglement. Heb je vragen of is er iets onduidelijk? Neem dan contact op met het bestuur.

  Statuten

De statuten geven informatie over onder andere rechten, verplichtingen, sancties, opzeggen van het lidmaatschap, structuur van het bestuur, besluitvorming en bepalingen over andere reglementen.

In 2024 zullen op voodracht van de KNRB wijzigingen in de statuten worden doorgevoerd. De statuten zullen tijdens een alv eerst aan de leden worden voorgelegd. Hierna beoordeelt de KNRB de gewijzigde statuten. Tenslotte moeten de statuten bij de notaris gepasseerd worden. 

Het bestuur zal bij het maken van nieuw beleid allereerst de statuten volgen, daarna het huishoudelijk reglement. Uiteraad worden nieuwe afspraken met de leden gecommuniceerd. Bij het wijzingen van statuten is de vereniging gebonden aan diverse wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend zal het bestuur hierop anticiperen. 

Statuten

  Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is in 2019 door de alv goedgekeurd en is een belangrijk document voor onze vereniging. Het reglement is afgeleid vanuit de statuten en bevat kaders voor de dagelijkse huishouding van onze vereniging. 

Huishoudelijk reglement

 

  Huisregels

De huisregels zijn afgeleid vanuit het huishoudelijk reglement en andere afspraken. Dit document biedt een praktische handleiding van waaruit we op de vereniging graag met elkaar omgaan. 

Huisregels versie 2023

 

  Reglement Ongewenste Omgangsvormen (ROO)

We hanteren de als verening de gedragsregels van de KNRB. Het ROO document is afgeleid vanuit gedragsregelmenten van de KNRB. In het ROO kan je alle rechten en plichten van leden vinden. Tijdens de alv van maart 2013 is het reglement door de leden goedgekeurd. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het bestuur of de vertrouwenspersoon. 

Reglement Ongewenste Omgangsvormen

  Reglement roeien bij lage watertemperatuur

Wanneer je in een C1 gaat roeien bij een lage watertemperatuur, moet je minimaal Scullen 2 bezitten. Voor de skiff is het van belang dat je Scullen 3 succesvol hebt behaald. Tenslotte is het belangrijk dat je de onderstaande verklaring hebt getekend. In de winterperiode wordt er dus geen instructie voor de C1/Skiff gegeven. 

Meer informatie en de verklaring:
Roeien bij lage watertemperatuur

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Instagram