logo-nrv-de-doorslag

Inschrijfformulier lidmaatschap

 

Inschrijfformulier lidmaatschap NRV De DoorSlag

Wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld, stuurt de secretaris je een machtingsformulier voor de contributie en afschrijving consumpties (koffie/thee). Je kunt dit formulier ook alvast zelf invullen en versturen naar siraterces.[antispam].@dedoorslag.nl:

Formulier eenmalige machtiging incasso contributie

Ondergetekende verklaart tot wederopzegging lid te willen worden voor lidmaatschap als:

De kosten zijn voor een seniorlid € 305, jeugdlid € 225 (kalenderjaar 2024) en begunstiger minimaal € 65 per kalenderjaar. Word je lid gedurende het jaar dan betaal je naar rato van het aantal maanden.

De kosten voor een 3-maandenlidmaatschap zijn 109 euro (99 euro +10 euro adminstratiekosten).

Door ondertekening verklaar je dat je over voldoende zwemvaardigheid beschikt (minimaal zwemdiploma A). Voor jeugdleden geldt dat een van de ouders zich akkoord verklaart voor de inschrijving (i.v.m. eventuele aansprakelijkheid).

De roeivereniging is er voor, maar tevens door de leden. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij een bijdrage levert aan de vereniging. Hieronder staan enkele voorbeelden. We verzoeken je om een voorkeur voor een vrijwilligerstaak aan te geven. 

Indien het lidmaatschap voor een minderjarige is, verzoeken wij om de naam, adres en overige contactgegevens van de ouder(s) en/of verzorger(s) met ons te delen.

Door je aan te melden als lid, verklaart je dat je de vereniging op geen enkele manier aansprakelijk zult stellen voor enige vorm van schade of letsel. Het deelnemen aan roeilessen, zelfstandig roeien of andere activiteiten (zoals toertochten) georganiseerd door de vereniging zijn op eigen risico. 

Beveiligingscode Beveiligingscode

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Instagram

 

</