logo-nrv-de-doorslag

Bestuur

 

Bestuur

Het bestuur is er voor alle leden.

Het bestuur vergadert in principe elke maand op de tweede dinsdagavond.

De agenda omvat vaste agendapunten en actuele lopende zaken.

Ideeën en klachten breng je eerst onder de aandacht van de desbetreffende commissie. Daarnaast kunnen leden tot twee weken voorafgaand aan de agenda van een (bestuurs)vergadering via het secretariaat, siraterces.[antispam].@dedoorslag.nl , algemene zaken inbrengen. Het secretariaat zal dit eerst doorstellen aan het desbetreffende bestuurs- of commissielid. Je zult een bericht krijgen of jouw inbreng geagendeerd wordt en mogelijke termijn voor de reactie.

De Statuten en het Huishoudelijk reglement van de vereniging zijn in te zien in het ledengedeelte van de site.

Het bestuur heeft een bestuurlijk Meerjarenplan 2021-2025 opgesteld met doelstellingen om de vereneiging te laten groeien tot circa 200 leden. Aan dit plan is toegevoegd een actieplan Samen(G)roeien, Botenplan, Opleidingsplan en een bestuurlijk financieringsplan om samen met de leden dit te realiseren.

Derden kunnen deze schriftelijk aanvragen bij het secretariaat.

Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering in het eerste kwartaal gehouden.
Verslagen van gehouden ledenvergaderingen worden gepubliceerd op het besloten ledengedeelte Mijn Captain.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden. Contactgegevens vind je hier.

Ruud Huisman, voorzitter

 

 

 

 

 

Jos Caarls, vicevoorzitter en locatie-vlootbeheer

 

Paul van der Heyden, penningmeester

 

 

 

 

Philip Beukers, roeicommissaris

 

 

 

 

Marion Thijssen, secretaris

Op het bestuursbord in de botenloods staan alle andere contactpersonen 

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Facebook