logo-nrv-de-doorslag

Commissies

 

Commissies

Om een vereniging draaiend te houden worden tal van zaken beheerd door commissies. Er zijn twee belangrijke commissies te weten de roeicommissie en de materiaalcommissie (Vlootbeheer). De commissies worden bemand door vrijwilligers. De vereniging heeft een aantal subcommissies. Elke subcommissie kent minimaal één commissaris, die minimaal eenmaal jaarlijks verantwoording aflegt aan de leden in de Algemane Ledenvergadering. De commissaris wordt benoemd door de leden van de commissie, voorgedragen aan en benoemd door het bestuur. Het bestuur kan om moverende redenen hiervan afwijken. De taken en verantwoordelijkheden van de commissies staan in het Huishoudelijk reglement (Huisregels). Je vind dit in ledengedeelte van de site.

Waarmee kun je de vereniging van dienst zijn?
Op een enkele uitzondering na (bijv. moeilijke bootreparaties) wordt al het werk gedaan door vrijwilligers. De DoorSlag is een vereniging "voor de leden en door de leden". Omdat betaalde krachten zoveel mogelijk niet worden ingezet, moeten alle leden hun steentje bijdragen, zoals draaien van bardienst, helpen bij de schoonmaak, onderhoud van boten, etc. Dat “steentje” is verplicht voor alle leden tussen de 15 en het jaar dat je 76 wordt. Ook ouders van jeugdleden wordt gevraagd zich in te willen zetten voor de vereniging. Commissieleden hoeven geen extra taken uit te voeren. In principe verzoeken wij minimaal één taak uit te voeren, maar inzet wordt altijd geapprecieerd.

Met het verenigingswerk hopen we de vereniging draaiend en bloeiend te houden. De maatregel is bedoeld om met meer handen het werk dat moet worden gedaan lichter te maken.

Waaraan moet je denken?
Er zijn tal van werkzaamheden zoals bijvoorbeeld ondersteunen bij tochten, georganiseerde (jeugd)wedstrijden (vervoer, EHBO-er, etc), bardiensten, klussen voor de materiaalcommissie, helpen bij de Kastelentocht (mensen op weg helpen aan het vlot, mensen inschrijven), van nieuwe leden, coachen of instructie geven, de botenwagen rijden, een feest organiseren, examinator zijn. En noem maar op. Voor een aantal werkzaamheden zullen bepaalde eisen gelden, zoals het hebben van een EHBO-diploma of een bepaalde training gevolgd hebben.

Welke commissies zijn er?

Overige subcommissies:

Vertrouwenspersonen:

Daarnaast heeft de vereniging twee vertrouwenspersonen. Deze zijn te bereiken via email: noosrepsnewuortrev.[antispam].@dedoorslag.nl

 

 

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Facebook