logo-nrv-de-doorslag

Afroeien

 

 Centrale afroeimomenten 2024:

 zaterdag 27 en zondag 28 januari 2024

 zaterdag 23 en zondag 24 maart 2024

 zaterdag 29 en zondag 30 juni 2024

 zaterdag 28 en zondag 29 september 2024

Op een ander moment examen doen? Mail naar sirassimmocieor.[antispam].@dedoorslag.nl 

Vincent de Bree
Johan van Houwelingen
Maarten Houwer
Mark Langenhorst
Maarten Uiterwijk
Martin Westra

Leden van de examencommissie

Examens

Om in een boot te mogen roeien of sturen zonder instructeur moet je een examen afleggen. Dit heeft verschillende redenen: jouw eigen veiligheid, die van medegebruikers van het roeiwater en het behoud van ons kostbare roeimateriaal.

Als je roeit of stuurt in een boot zonder dat je het vereiste examen hebt behaald (of dispensatie) en een ongeluk veroorzaakt of schade vaart, bederf je het roeiplezier van de andere leden en ben je niet verzekerd. Tenslotte moeten dan andere leden tijd investeren voor de reparatie aan een boot. Degene die de boot afschrijft moet erop toezien dat de stuur en alle roeiers in de boot over de juiste bevoegdheden beschikken. Uiteraard is dat de verantwoordelijkheid van de hele ploeg.

Wil je afroeien? Meld je dan uiterlijk 14 dagen voor het eerstvolgende examen aan bij de roeicommisie.

Als er zich bijzondere (weers)omstandigheden voordoen, kan het voorkomen dat het afroeimoment niet doorgaat. Daarnaast worden er bij een lage watertemperatuur (onder de 10 graden Celcius), geen afroeimogelijkheden voor de C1/skiff aangeboden. Tenslotte kan er geen examen worden afgelegd, wanneer de capaciteit volledig is bezet door kandidaten. 

Voor zij-instromers en jeugdroeiers gelden er andere afspraken. Bij twijfel beslist het bestuur.


Stappenplan afroeien:

1. Beoordeel samen met je instructeur of je voldoende niveau kan laten zien voor een bepaald roei- of stuurniveau.

2. Vraag eens aan een examinator om vrijblijvend mee te kijken. De examinator kan dan aangeven of je het examen succesvol zou kunnen halen.

3. Meld je tijdig aan voor het centrale afroeimoment (of flexibele vorm) via sirassimmocieor.[antispam].@dedoorslag.nl

4. Een week voor het centrale afroeimoment, ontvang je een bericht met daarin de tijd van het afroeien. 

5. Verschijn op tijd bij het afroeimoment en heb vertrouwen in je capaciteiten!

6. Meteen na het examen hoor je van de examinator of je bent geslaagd. Binnen enkele weken ontvang je in je mailbox het digitale certificaat. Daarnaast wordt je roeiniveau in ons systeem geregistreerd.


Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Op het geplande afroeimoment ben ik helaas ziek, kan het afroeimoment verplaatst worden?

Voor het afroeien moeten examinatoren, afroeiers en boten samen worden gebracht op een beperkt aantal tijdstippen en data per periode. Dit kost behoorlijk veel organisatie en daarom is het helaas niet mogelijk om het afroeimoment te verplaatsen. Je zult weer kunnen afroeien tijdens een volgend moment. Ook bij flexibele afroeimomenten, kun je niet zomaar afzeggen. Er wordt speciaal voor jou een examinator geregeld. 

 

 
2. Waar kan ik me aanmelden voor het afroeien?

Meld je bij je instructeur en deze zal samen met jou afstemmen of je klaar bent voor het afroeien/sturen. Geef je vervolgens op via: sirassimmocieor.[antispam].@dedoorslag.nl 

 
3. Wordt er rekening gehouden met de dagen waarop ik normaliter roei voor het afroeien?

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders voorkeur. Echter, het kan voorkomen dat je op een andere dag moet afroeien, in verband met de beschikbaarheid van beoordelaars of boten. Omdat de afroeimomenten steeds voor een geheel kalenderjaar worden gecommuniceerd, kun je hier rekening mee houden. 

 
4. Kan ik in de winter afroeien in een C1 of skiff?

De examinatoren hebben samen afgesproken dat er bij een watertemperatuur onder de 10 graden niet afgeroeid kan worden in eenpersoonsboten. Zelfs met een vrijwarlingsverklaring is dit niet mogelijk. Tijdens het afroeien verricht je namelijk potentieel omslaanverhogende oefeningen. Vanwege de veiligheid is er daarom niet mogelijk om hierin af te roeien. 

 
5. Ik ben ontzettend zenuwachtig voor het afroeien. Op wat voor manier wordt hier rekening mee gehouden?

Elke kandaat zal tijdens het centrale afroeimoment zijn of haar vaardigheden moeten laten zien. De vaardigheidseisen zijn voor iedereen hetzelfde. In het geval van 'faalangst' of andere omstandigheden kan de roeicommissaris, namens het bestuur een voorziening treffen. Denk hierbij aan het verlengen van het afroeimoment of het bieden van extra pauzes. In de praktijk wordt er niet snel een voorziening getroffen: op het water zullen er zich ook diverse spannende en ingewikkelde situaties voordoen. Als roeier of stuurman of -vrouw zul je daarop moeten anticiperen. 

 
6. Kan ik roeien zonder dat ik examen heb gedaan?

De roeicommissaris kan een roeier of stuur dispensatie verlenen om tijdelijk te roeien zonder de juiste bevoegdheid. Neem hiervoor contact op met de roeicommissie. Per roeier of ploeg zal dan worden afgestemd wat de mogelijkheden zijn. Van een besluit tot dispensatie zal het lid bericht krijgen. Voor meer informatie kun je kijken op Dispensatie.

 

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Instagram