logo-nrv-de-doorslag

Vaarverbod

 

Mag er wel of niet geroeid worden?

Een verbod op uitvaren geldt wanneer de omstandigheden voor roeiers potentieel gevaarlijk zijn. Op de homepagina en het afschrijfsysteem staat een stoplicht. stoplichtHet stoplicht is verbonden met het lokale weerstation Lopikerkapel.
Is het stoplicht op rood dan geldt er een algemeen vaarverbod.
Is het stoplicht op oranje dan wordt op het vlot bepaald door ervaren roeiers en eventuele instructeur bepaald welke omstandigheden voor het roeiwater worden verwacht voor de periode waarin geroeid zal worden.
Is het stoplicht op groen kan er geroeid worden.
De regels ten aanzien van een roeiverbod worden hieronder uitgelegd.

Ook eigen verantwoordelijkheid!

Naast het hanteren van de regels is het ook van belang dat leden zelf de afweging maken of roeien op dat moment verantwoord is, ook als er geen roeiverbod is!

Algeheel vaarverbod

In ieder geval geldt een algeheel vaarverbod bij de volgende (weers-) omstandigheden:

Mist

Als vanaf het vlot de contouren van de overkapping van Vlietjonge bij de Wiersebrug niet meer te zien zijn, geldt er een algeheel roeiverbod. Het zicht is dan minder dan 200 mtr.

Duisternis

Tenzij schriftelijk ontheffing is verleend aan wedstrijdploegen, dient men vóór de duisternis binnen te zijn. Tijdens het wintserschema moet dan verlichting op de boeg en spiegel van de boot verlichting aanwezig zijn en de steuur draagt dan een speciaal hesje met verlcihting.

>> foto winters vlot<<

Wind

Als er of op de website van het KNMI, een windwaarschuwing kracht 7 voor het district wordt gegeven, geldt er een roeiverbod voor iedereen (ook voor wedstrijdroeiers).

Roeien bij windkracht 7 is toegestaan maar op eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wanneer tijdens het roeien bij windkracht 7 schade ontstaat die een gevolg is van het roeien in harde wind, de schade verhaald zal worden op de roeier of de ploeg die geroeid heeft in die boot.

Temperatuur

Als er ijs op het water ligt, hoe flinterdun dan ook, is er een algeheel roeiverbod. Als de thermometer in de botenloods 0°C of lager aangeeft, dan geldt er een roeiverbod voor houten boten. Voor - 2°C of lager geldt een algeheel roeiverbod. 

Onweer

Ga in geen geval roeien als het onweert. Zit je al op het water als het begint te onweren, zorg dan dat je van het water bent zodra het onweer dichterbij komt en minder dan 3 km weg is (= 10 seconden tussen bliksemflits en donderslag).

Winterse omstandigheden

Er geldt ook een vaarverbod wanneer er ijzel of sneeuw op het vlot aanwezig is.

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Facebook