logo-nrv-de-doorslag

Bestuursbesluiten

 

Hier worden recente belangrijke bestuursbesluiten gepubliceerd. Niet alle besluiten zijn zichtbaar in verband met de privacy of vertrouwelijkheid. Het belang van de vereniging is daarbij doorslaggevend. Daarnaast kan het zijn dat er bij bepaalde zaken nog iets moet worden uitgezocht. Een volledige lijst met gepubliceerde besluiten vind je onderaan deze pagina. 

Recent genomen besluiten:


  • De leden [naam lid], [naam lid] en [naam lid] worden benoemd voor de beoordelingscommissie tijdens het centrale afroeimoment op 27 en 28 januari 2024. (30-11)
  • De watertemperatuur is tot onder de 10 Graden Celsius gedaald. Skiffen of roeien in een C1 mag alleen als je de vrijwaringsverklaring hebt getekend. Hierop gaat steekproefsgewijs gecontroleerd worden in het belang van de veiligheid. (26-11)
  • De proefdruk voor de nieuwe roeikledinglijn is goedgekeurd. De volledige order gaat nu in productie bij Powerhouse. (23-11)
  • De afroeimomenten op de website zorgen voor structuur en duidelijkheid. Deze data dienen door iedereen te worden gerespecteerd. Zo blijft (af)roeien leuk! (16-11)
  • De roeicommissaris [naam bestuurder] treedt per direct af. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door de overige bestuursleden. In januari 2024 zal een nieuwe alv worden uitgeroepen. (15-11)

De bestuursbesluiten zullen worden gepubliceerd volgens een anonimiseringsrichtlijn (avg). Namen van personen zijn bijvoorbeeld weggelaten in verband met de privacy. Besluiten zijn maximaal 12 maanden te raadplegen. Ook buiten de bestuursvergadering om kunnen er besluiten worden genomen door het bestuur. 

Het bestuur neemt haar besluiten op basis van de statuten, huishoudelijk reglement, huisregels, algemene beginselen van goed bestuur, gewenste omgangsvormen en richtlijnen vanuit de bond. Natuurlijk wordt daar bij de consensus onder onze leden meegenomen. De leden dragen immers de vereniging. 

Rooster van aftreden bestuursleden:

  1. Voorzitter: maart 2027
  2. Secretaris: maart 2026
  3. Penningmeester: maart 2024 [vacature]
  4. Roeicommissaris: maart 2024 
  5. Materiaalcommissaris: maart 2026 [vacature]

 

Budgetten:

Materiaalcommissie:
Toercommissie:
Roeicommissie:
Facilitaire commissie:
Lustrumcommissie:

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Instagram