logo-nrv-de-doorslag

Bestuursberichten

 

  Nieuws

Wil je iets organiseren? Leuk! Kijk wel eventjes in de kalender of er bijvoorbeeld boten nodig zijn voor een andere activiteit. 

De watertemperatuur is weer boven de 10 graden Celcius. Skiffen of roeien in een C1 kan dus weer (mits je bevoegd bent of dispensatie hebt van de roeicommisssaris). 

  Recente bestuursbesluiten

De roeicommissaris beslist exclusief over het verlenen van dispensaties. 

Voor twee leden wordt een uitzondering gemaakt op het afroeien binnen een centraal afroeimoment. 

Voormalig roeikledingleverancier TrueSport en De DoorSlag komen tot een gezamelijke regeling, waarmee de samenwerking definitief wordt afgerond. Beide partijen zijn tevreden over de uitkomst van de beënidigingsgesprekken. 

Om de communicatie tussen leden, commissies en bestuur vlot te laten verlopen hebben de bestuursleden een verdeling gemaakt over wie de contactpersoon vanuit 't bestuur is: Richard (lustrumcommissie), Coen (roeicommissie), Ilse (facilitaire commissie), Wouter (toercommissie, klusgroep en materiaalcommissie) en Nathalie (Jeugdroeien). 

Volledig overzicht bestuursbesluiten

  Bestuursagenda

Hieronder vind je de agendapunten voor de eerstvolgende bestuursvergadering op 3 april 2024:

Verslaglegging bestuur: geen notulen, maar actie- en besluitenlijst.
Benoemen [naam lid] tot commissaris evenementen
Proefroeienbegeleiding: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend?!
Doorstroom nieuwe leden bij beginnerscursus.
Status overleg examinatoren.
Afroeimomenten evaluatie en verzoeken. 
Mandaat roeicommissaris

  Conceptnotulen vergadering (alv en commissies)

  Rooster van aftreden

Voorzitter: maart 2027
Secretaris: maart 2026
Penningmeester: maart 2027
Roeicommissaris: maart 2027
Materiaalcommissaris: maart 2027
Algemeen lid: maart 2027

  Nieuwsbrieven

Update nieuwsbrieven bestuur.

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Instagram