logo-nrv-de-doorslag

Declaraties

 

Heb je iets aangeschaft voor de vereniging, zoals materiaal? Hieronder vind je een declaratieformulier.

Stappen
1. Je hebt een mandaat om goederen aan te schaffen voor de vereniging of toestemming vanuit het bestuur. Let daarbij op de maximale vergoeding per declaratie. 

2. Je vult het declaratieformulier (de excelversie kan ook) volledig in én voegt daarnaast een kopie van de factuur toe. Op de factuur staan minimaal de bedrijfsnaam, bedrag + btw en omschrijving. 

3. Je levert de documenten binnen 14 dagen na aankoop in bij de penningmeester via retseemgninnep.[antispam].@dedoorslag.nl 

4. Na controle zal het bedrag worden uitbetaald op een bij het secretariaat bekend rekeningnummer. 

5. De penningmeester is bevoegd om een declaratie af te wijzen als er sprake is van een gebrek. 

6. Als alles in orde is, wordt je declaratie zo snel mogelijk uitbetaald. 


Ga zorgvuldig om met deze procedure. Je declaratie wordt immers namens alle leden uitbetaald.

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Instagram