logo-nrv-de-doorslag

Secretaris

 

Als secretaris (be)stuur jij de vereniging in de juiste richting!

De secretaris maakt onderdeel uit van het bestuur en heeft diverse taken. Gemiddeld komt de werkbelasting neer op 1-2 uur per week. Maandelijks is er een bestuursvergadering en in de regel 1x per jaar een algemene ledenvergadering (alv). 

De secretaris is een onmisbare schakel binnen het bestuur. Vanuit de statuten is zelfs bepaald dat de vereniging niet operationeel kan zijn (er kan niet geroeid worden), als er geen secretaris is. De functie is ook op interim-basis uit te oefenen. 

Functieomschrijving secretaris NRV De DoorSlag:

- Initiatief bij maken bestuursagenda en agenda alv + organisatie
- notuleren tijdens bestuursvergaderingen en alv's *
- contactpersoon voor de leden via siraterces.[antispam].@dedoorslag.nl (interne communicatie)
- berichten doorsturen naar de juiste afdelingen binnen de vereniging
- maken van de nieuwsbrief vanuit het bestuur
- ledenadministratie (zoals inschrijven nieuwe leden) *
- beheren inkomende post (per e-mail en brievenbus vereniging)
- bekend maken bestuursbesluiten bij de leden (voornamelijk via nieuwsbrief)
- verantwoordelijk voor het archief
- bijhouden samenstelling commissies
- overige taken zoals beleidszaken.

 *De doorgehaalde taken worden vanaf heden uitgevoerd door een ander lid van de vereniging. 

De secretaris wordt op voordracht van het bestuur benoemd tijdens de alv middels een algemene stemming. De benoemingstermijn is voor drie jaren (kan verlengd worden, conform de statuten)

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Instagram