Stukken ALV 2020

Stukken ALV 2019

Toelichting betreffende ter inzage verstrekte documenten ALV 6 maart 2019

Concept verslag notulen ALV februari 2018

Concept verslag extra ALV juli 2018

Financieel verslag 2018

Huishoudelijk Reglement

Huisregels NRV De Doorslag

Reglement Ongewenste Omgangsvormen

Gedragsregels KNRB

Stukken ALV 2018

Voorstel vernieuwing vloot – juli 2018

Concept verslag

ALV 23 februari 2017

Realisatie 2017

Balans 31-12-2017

Begroting 2018

Concept verslag

ALV 27 februari 2018