Leden:
Jacoline Zwarts, jacolinezwarts@gmail.com
Martine Rietveld, martinerietveld@hotmail.com
Milly Fokkema, milly.fokkema@gmail.com

De commissie verzorgt voor de club de communicatie, naar de leden, op de website, in de (sociale) media, het maken en verspreiden van het clubblad VerSlag.
En het organiseren van evenementen bij roeiactiviteiten.

Onder de onderstaande knop(pen) vind je praktische informatie.