Algemen Leden Vergadering

Woensdag 6 maart

Op woensdagavond 6 maart wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Start is om 20.00 uur, op de roeilocatie.

Agenda:

 • Jaarverslag bestuur
 • Vaststellen notulen ledenvergaderingen maart en juli 2018
 • Financiën 2018
 • Kascommissie financiële controle over 2018
 • Bestuurssamenstelling

Pauze

 • Roeicommissie
 • Materiaalcommissie
 • Overige commissies
 • Toer- en marathontochten 2019
 • Jeugdsectie
 • Lustrum 2019

De financiële stukken zijn ter inzage geplaatst onder Leden/ALV. Het verslag van de ALV en de extra ALV staan hier ook net zoals enkele overige documenten.

We hopen je 6 maart te zien!

Het bestuur