logo-nrv-de-doorslag

Bestuursagenda

 

Het bestuur vergadert maandelijks over diverse onderwerpen. Natuurlijk kunnen leden ook agendapunten inbrengen bij de bestuurders. Hieronder vind je de onderwerpen voor de eerstvolgende bestuursvergadering op 15 november 2023

 

 • Standpuntinname over herschrijven ROO en HR.
 • Diverse ontwerpen lidmaatschap.
 • Standpuntinname en afspraken afroeien.
 • Invoeren jaaragenda.
 • Sleutelbeleid.
 • Vereenvoudiging registratie consumpties kantine.
 • Standpuntinname voormalig roeikledingleverancier [naam leverancier].
 • Vergoeden van declaratie door voormalig bestuurslid [naam lid] inzake onderhoud/reparatie materiaal buiten protocol om.

Agendapunten voor vergadering in januari

 • Benoemen beoordelaarscommissie voor afroeien.
 • Behandelen beleidsnotitie botengebruik en -voorrang.
 • Beleidsnotitie mandatering onderhandeling Triton.
 • Starten campagne Gewenste Omgangsvormen.
 • Bestuursnotitie begroting.
 • Invoeren audit beoordelingsmomenten.
 • Besluit inname sleutel van vereniging bij drie leden, [naam lid], [naam lid] en [naam lid].

De lijst met agendapunten voor de eerstvolgende bestuursvergadering is niet uitputtend. Bepaalde onderwerpen worden soms in belang van de vereniging niet bij voorbaat gepubliceerd. 

NRV De DoorSlag

Utrechthaven 1
3433 PN Nieuwegein

ofni.[antispam].@dedoorslag.nl

IBAN: NL42INGB0004431000

Lid KNRB 108

Social media

Instagram